Smålands Gilles, Sommarresa 2020 - INSTÄLLD

Systrar och Bröder,

Vi i styrelsen har sett oss nödsakade att ställa in årets Smålandsresa, eller som vi också kan säga; vi skjuter på resan till nästa år. Resan skulle ha gått Vättern runt den 22-23 augusti. Orsaken är förstås den pandemi som har drabbat oss, och som fortfarande inte är över. Vi tycker naturligtvis att detta är tråkigt, dessa utflykter har i många år varit ett fint tillfälle för Gillets medlemmar att träffas och komma i kontakt med gamla Småland. Vi hoppas förstås annars att vi kan träffas på vanligt sätt under hösten, men det är inget som vi vet något om. Vidare besked om vad vi gör publiceras på hemsidan http://www.smalandsgillegbg.se/ och kommer också att skickas ut med mejl.

Njut av våren även om den är kylig!
Och var rädd om dig.

Bästa hälsningar
Resegruppen
Stig, Kenth, Marianne