Smålands Gille - framtidsplanering

Gillessystrar och Gillesbröder!

På nationaldagen den 6 juni har vi inte vågat planera för en gemensam måltid. Men liksom förra året jobbar vi på att Sven Wallerstedts traditionsenliga tal ska finnas på Gillets hemsida klockan 18.00.

Gillets styrelse har vid senaste styrelsemötet kommit fram till att vi skall försöka återuppta aktiviteterna under hösten. Utöver de tidigare aviserade aktiviteterna skall vi planera in en årshögtid i Gräfsnäsgården med traditionsenliga kroppkakor, parentation och föredrag om Årets småländska profil.

Den tidigare aviserade sommarresan räknar vi också med att kunna genomföra.

Dessutom hoppas vi att under hösten kunna anordna en Sparkassans dag med måltid och utlottning av vinster.

Vidare bör det gå att ha öppet hus i Stugan några söndagar under sommaren. Det behövs då ett antal frivilliga som kan hjälpa till så att inte för många går in i stugan samtidigt.

Det är ganska fantastiskt att vi nu vågar se framåt och hoppas på att kunna träffas igen.

Styrelsen