Sparkassans dag 14/10 kl 17

Smålandsbörs Målerås Läder
Gillessystrar och Gillesbröder!

I maj varje år brukar vi arrangera Sparkassans dag. Av kända skäl har maj 2020 och maj 2021 passerat utan någon Sparkassans dag.

Sparkassans dag arrangeras därför den 14 oktober kl 17 i stället för den planerade ärtmiddagen.

På menyn i maj brukar det stå vårmiddag med vin. Denna gången får det bli höstmiddag med vin. Eftersom Sparkassan subventionerar måltidskostnaden uppgår den till 150 kronor per person.

Anmälan till carldavidsandberg@outlook.com eller 0768-93 48 78 senast söndagen den 10 oktober.
Måltidskostnaden kan med fördel swishas till 0768934878.

Carl David Sandberg
Gillesvärd