Dagens vandring i Slottsskogen 16/4Här är mitt fotografiska resultat från dagens vandring i Slottsskogen under Naturstigs sakkunniga ledning.

Hälsningar och ha en trevlig helg!
Allan

Årsstämma 25 april kl 15 (uppdatering)

Kära Systrar och Bröder i Smålands Gille i Göteborg!


Tyvärr innebär restriktionerna till följd av pågående pandemi att vi inte inom överskådlig tid kan ordna en ”riktig” årsstämma. Ett fysiskt möte går inte att arrangera, eftersom pandemin inte medger en närvaro på mer än åtta personer. Det känns förstås fel att hindra personer som kommit till mötet att åka hem utan att ha fått säga något eller fått rösta.

Gillet styrelse har därför beslutat att inställa mötet i Gräfsnäsgårdens annex den 25 april kl. 15.00. Men vi har bestämt att behålla denna mötestid. Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, och vi kommer att skicka ut en länk några dagar före mötet.

För dem som inte kan koppla upp sig via Zoom föreslår vi att man meddelar oss senast en vecka före mötet om man stöder eller motsätter sig godkännande av tidigare utsänt material, bland annat revisionsberättelse, och förslag från valberedningen enligt bilaga. Årsavgiften, som främst motiveras av kostnader för Smålandsgården och årsboken, föreslås oförändrad. Kom gärna med förslag på valberedning! Vi tar givetvis gärna emot synpunkter, övriga förslag och yrkanden via i första hand brev och hoppas att vi som alltid kan lösa detta i sann demokratisk anda.

Vi föreslår dem som inte kan delta via Zoom och som ändå vill göra sin stämma hörd att skicka brev eller SMS med synpunkter och förslag.

De frågor som ska tas upp framgår av den kallelse som bifogades utskicket i slutet av januari. Vi kommer endast att behandla absolut nödvändiga ärenden. Parentationen utgår.

Årshögtiden vid årsstämman ställs givetvis in, men den ska med all sannolikhet genomföras i början på hösten! Vi kommer då att bjuda på fördrink och vid middagen (vi kan dock inte garantera att det blir kroppkakor) kommer vi att hålla en parentation med ljuständning för avlidna medlemmar. Vi kommer också att hålla ett högtidstal om den småländska profil som presenterades i Årsbok 2021, Ulrika Hydman Vallien. Fler detaljer kommer senare att lämnas via mail och även publiceras på vår hemsida! För dem som inte har tillgång till nätet etc. rekommenderar vi att på annat sätt, t.ex. via brev (eller ev. telefon), kontakta styrelsen om man vill deltaga i den kommande Årshögtiden. Vi kommer sedan att höra av oss för närmare information.

Varma hälsningar från Styrelsen


Årsstämmohandlingar, se nedan!

Sommarresa 2021, 21-22/8

https://runtvattern.se/historik/
Källa: https://runtvattern.se/historik/
Bästa Systrar och Bröder!

I denna turbulenta tid ser vi framåt och hoppas att vi kan ha en resa tillsammans. Vi börjar i alla fall planera och får se hur det går. För visst vill vi träffas.

I många år har vi i Smålands gille anordnat en resa för att vi medlemmar ska få ha det lite trevligt tillsammans. Resmålet har förstås oftast varit Småland, men ibland har vi hälsat på grannarna. I år är det ett sådant år.

Vi reser med buss och har förmånen att samarbeta med Thomas Norberg med gedigen erfarenhet av att ordna resor. Förra resan 2019 var en endagsresa, i år går resan över två dagar. På så sätt behöver vi inte tänka på att komma tillbaka hem samma kväll, och hinner se mer av de landskap vi far genom.

I år blir det Vättern runt i tre landskap, med närhet till denna fantastiska klarvattensjö. Programmet är inte helt klart och syftet med detta utskick är att undersöka hur stort intresset är för en gemensam resa. Kostnaden beror på hur många vi blir, och inbegriper resa, inkvartering på ett bra och prisvärt hotell och måltider. När vi vet hur stort intresset är skickar vi mer detaljer om resan.
 
Som alla förstår måste vi dock vara beredda på att resan kanske inte blir av med hänsyn tagen till det allmänna smittoläget. Intresseanmälan är inte bindande. Priset beräknas komma att hamna på runt 2 500 kr.

Anmälan om intresse senast 15 april till Marianne Lindgren, E-post: lindgrenmarianne77@gmail.com

eller per post, Marianne Lindgren, Tenorgatan 14 421 38 V Frölunda, Tel: 0706 45 07 22