Systrar och Bröder i Smålands Gille i Göteborg!

GettyImages-1200769096-custom20200131163107.jpg
Lite information om hur vår verksamhet framöver behöver anpassas till gällande riktlinjer och bestämmelser avseende coronapandemin.

Det planerade julbordet i december kommer att ställas in.

Vidare är det risk för att årsmötet i februari behöver skjutas upp.

Tillsammans med årsboken kommer det som vanligt att skickas med ett plånboksinlägg med mötesdagarna under 2021.

Via e-post och på Gillets hemsida kommer information att lämnas om vilka ändringar i programmet som kan behöva göras.

Under den gångna hösten har ett antal promenader arrangerats eftersom inomhusaktiviteter i stugan inte är möjliga.

Vi tar gärna emot förslag på andra utomhusaktiviteter så länge vi inte kan träffas inomhus.

Vi undersöker dessutom möjligheten att sända intressanta föredrag via Zoom eller hemsidan på samma sätt som årets tal på Nationaldagen den 6 juni.

I Smålands Gilles Sparkassa kunde ju inte årsmötet genomföras under 2020. Årsredovisning för 2019 är framtagen och tillstyrkt av revisorerna. Den kommer att läggas fram för medlemmarnas godkännande vid kommande årsmöte, preliminärt i maj 2021 då även årsredovisningen för 2020 kommer att läggas fram. Vid styrelsemöte den 11 augusti 2020 beslutade Sparkassans styrelse även att priserna som skulle ha lottats ut 2020 lottas ut vid det kommande årsmötet, tillsammans med priserna för innevarande verksamhetsår. Prisutlottningen blir således till värdet dubbelt så stor som vanligt vid det kommande årsmötet.

Styrelsen

Ostkakans dag – 14 november

Från Ostkakans vänner

Onsdag den 14 november firar vi Ostkakans dag! Det är även Emildagen och Astrid Lindgrens födelsedag.

Varför inte fira dagen med att baka en ostkaka, har du inte ärvt något recept så finns det flera här eller i Stora Ostkakeboken.

Vill du hellre köpa en ostkaka, så hittar du också tillverkare här eller i boken.

Läs mer här från Åke Carlson
Verkställande utskottet i Ostkakans Vänner

Vandring i Wendelsbergsparken 11 nov


Ett obligatoriskt gruppfoto av deltagarna i dagens sköna höstvandring i Wendelsbergsparken, Mölnlycke. Fotograf: Allan Andersson.

Med Gilleshälsningar
Allan

Motionsvandring 11 november kl 13.00


https://www.google.com/maps/@57.6666286,12.1261442,15z?hl=sv
Hej igen !

Välkomna till ytterligare en träff som denna gång är förlagd till Mölnlycke. Tanken är en motionsvandring med lite information om Wendelsberg och om parken.

Vi kan säkert också hitta en lämplig plats för eventuellt medhavd fika.

Vi träffas den 11 november kl 13.00 på parkeringen som finns i anslutning till Folkhögskolan.

Eftersom kollektiva färdmedel ska undvikas nu i Coronatider är det bil som gäller till Wendelsberg, Oskar Lundgrens väg, Mölnlycke.

Med bil från Göteborg (för de som inte har GPS): ta av Mölnlyckemotet, håll vänster i första rondellen därefter, passera rakt fram i nästa och håll sedan höger i rondellen som för ner i Allén. Första avtaget till vänster, Wendelsvägen, för fram till folkhögskolans port och Oskar Lundgrens väg

Bil från Mölndal: Kör genom Mölnlycke Centrum upp Allén till Kyrkvägen, sväng denna till höger och kör rakt fram och man kommer då rakt till infartsporten till Wendelsberg.

Anmälan till Allan Andersson på telefon 0708-981333, SMS eller mail: ega.andersson@telia.com

Hoppas på bra väder!

Smålands Gilles Programgrupp