Program


Eventuella ändringar införes successivt

SAMMANKOMSTER 2023

26 jan. 18.00 Ärtmiddag

7 febr. 12.00 Tisdagsträff

19 febr. 13.00 Årsstämma, Gräfsnäsgården

2 mars 17.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag

23 mars 18.00 Ärtmiddag

4 april 18.00 Tisdagsträff

20 april 18.00 Ärtmiddag

2 maj 12,00 Tisdagsträff, ev. studiebesök

11 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte vinstdragning och vårmiddag

18 maj 11-15 Kristi Himmelsfärds dag, öppet hus med servering

6 juni 12-15 Nationaldag, öppet hus med servering, 18.00 Nationaldagsfirande

5 sept. 18.00 Tisdagsträff

10 sept. 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering

23 sept. 17.00 Gillet 150 år, Jubileumsfest

19 okt. 18.00 Ärtmiddag

7 nov. 12.00 Tisdagsträff

16 nov. 18.00 Ärtmiddag

19 nov. 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd mm

9 dec. 15.00 Julfest i Gräfsnäsgården.


2024

18 jan. 18.00 Ärtmiddag

6 febr. 12.00 Tisdagsträff

17 mars Årsstämma i Gräfsnäsgården


Ovanstående gäller som kallelse.


Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats. Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

Anmälan om deltagande i Torsdagsträffarna bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg till stellan.bjorkman@gmail.com eller 0738-144 367 eller till någon annan gillesvärd.

Anmälan till Tisdagsträffarna sker till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.

Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. Lämna också ditt mobilnr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.


Gillets styrelse och funktionärer

Ordförande                                                               Kenth Jendhammar 070-530 64 72
Vice ordförande                                                        Allan Andersson 0708-98 13 33
Sekreterare                                                               Kenth Allansson 072-514 12 22
Vice sekreterare                                                       Sven Wallerstedt 0708-91 60 42
Skattmästare                                                            Allan Andersson 0708-98 13 33
Bokhållare                                                                Jan Fröberg 0702-83 33 10
Gillesvärd                                                                 Stellan Björkman 0738-14 43 67
Stugvärd                                                                   Stig Fredriksson 070-330 28 16
Webbredaktör                                                           Alf Fyhrlund 0708-13 96 59
Styrelseledamot                                                        Marianne Lindgren 0706-45 07 22
Styrelseled./inventarieansvarig                                Stina Olsson 0725-023860
Styrelsesuppleant                                                     Pia Nilsson 0730-33 72 48
Styrelsesuppleant                                                     Jan Lindblad 0707-10 39 80
Styrelsesuppleant                                                     Brittmarie Johansson 0703-58 72 72

Bitr. gillesvärdar                                                       Bo Falkevi 031-54 29 61
                                                                                 Johnnie Nilsson 031-98 93 76              
                                                                                 Kjell Gustafsson 070-568 90 30

Bitr. stugvärdar                                                        Ingela Carrvik 0739-39 05 67
                                                                                 Britt-Marie Sivengård 0762-94 73 21
                                                                                 Sven Sivengård 0703-78 92 71

Valberedning
Sammankallande                                                      Rune Lundberg 031-740 02 62
                                                                                  Göran Isacson 0706-61 91 17
                                                                                  Gunhild Odlander 031-68 59 05
                                                                          

Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till Allan Andersson för införande i matrikeln. Telefon: 0708-98 13 33, e-mail: ega.andersson@telia.com

Gillets bankgiro: 5271-5901 Gillets swishnr: 1236941405 Sparkassans bankgiro: 462-7386 Hemsida: www.smalandsgillegbg.se