Program  • TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER

  • DAMSEKTIONENS SAMMANKOMSTER

  • GILLETS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER 2020 
16 april 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
5 maj 14.00 Hotell Eggers, lunch och visning - INSTÄLLD
14 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag.  - INSTÄLLD
21 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
6 juni 12-15 Nationaldag, öppet hus med servering
18.00 Nationaldagsfirande
22-23 aug Sommarresan Vättern Runt - INSTÄLLD

6 sep 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
17 sep 18.00 Ärtmiddag 
15 okt 18.00 Ärtmiddag 
12 nov 18.00 Ärtmiddag 
15 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd 
13 dec Julbord. Gräfsnäsgården
2021
14 jan 18.00 Ärtmiddag 
14 feb 15.00 Årsstämma. Gräfsnäsgården. 
Ovanstående gäller som kallelse. 
Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats.
Anmälan om deltagande i sammankomst bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg
till Carl David Sandberg, tel. 0768-93 48 78, carldavidsandberg@outlook.com eller
till någon annan gillesvärd.
Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

SAMMANKOMSTER  DAMSEKTIONEN 2020
4 febr. 18.00 ”En smålännings erfarenheter som bohuslänsk vinbonde”,  Gunnar Hall, medlem i Smålands Gille, berättar om sin odling av druvor och sin produktion av vin nära havet i Bohuslän
7 april 12.00 "Tyg eller Otyg", Malin Sommanö från Eco Fashion i Göteborg pratar och visar bilder om hållbar klädkonsumtion. Hur kan vi som konsument påverka? - INSTÄLLD
5 maj 14.00 Hotell Eggers, lunch och visning - INSTÄLLD
14 maj 17:00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag. - INSTÄLLD
21 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag. Öppet hus med servering - INSTÄLLD
6 juni       12-15 Nationaldag, öppet hus med serverIng
18.00 Nationaldagsfirande
22-23 aug Sommarresan Vättern Runt - INSTÄLLD

1 sep 18.00 Tisdagssammankomst
6 sep 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
6 okt 18.00 Tisdagssammankomst
3 nov 12.00  Tisdagssammankomst
15 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd
13 dec Julbord. Gräfsnäsgården. 
2021
2 feb 12.00 Tisdagssammankomst
14 feb 15.00 Årsstämma Gräfsnäsgården.  
Anmälan till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com
senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.
Maten kostar 60 kr/gång.
Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. 
Lämna också ditt mobil nr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.

GILLETS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Ordförande Kenth Jendhammar 13 55 33
Vice ordf. Allan Andersson 0708-98 13 33
Sekreterare Sven Wallerstedt 0708-91 60 42
Vice sekr. Marianne Lindgren 0706-45 07 22
Skattmästare Jan Fröberg 338 11 22
Styr. ledamot Stina Olsson 53 99 37
Styr. ledamot Anna Fabler 0702-33 18 81

Gillesvärd Carl David Sandberg 0768-93 48 78
Biträdande Johnnie Nilsson 98 93 76
gillesvärdar Bo Falkevi 54 29 61
Kjell Gustafsson 070-568 90 30

Stugvärd Stig Fredriksson 070-330 28 16
Biträdande Gösta Ekman 0702-51 00 37
stugvärdar Sven Sivengård 23 77 19

Styrelse- Kenth Allansson 0725-14 12 22
suppleanter Alf Fyhrlund 0708-13 96 59

Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till skattmästare Jan Fröberg
för införande i matrikeln. Telefon: 338 11 22, e-mail: jan.e.h.froberg@telia.com
Gillets bankgiro: 5271-5901
Swishnr: 1236941405

Sparkassans bankgiro: 462-7386

Hemsida: www.smalandsgillegbg.se