Program  • TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER

  • DAMSEKTIONENS SAMMANKOMSTER
TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER 2020 
16 april 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
5 maj 14.00 Hotell Eggers, lunch och visning - INSTÄLLD
14 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag.  - INSTÄLLD
21 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
6 juni 12-15 Nationaldag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
18.00 Nationaldagsfirande - INSTÄLLD
22-23 aug Sommarresan Vättern Runt - INSTÄLLD

6 sep 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
17 sep 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
15 okt 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
12 nov 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
15 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd - INSTÄLLD
13 dec Julbord. Gräfsnäsgården - INSTÄLLT
2021
14 jan 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
14 feb 15.00 Årsstämma. Gräfsnäsgården - UPPSKJUTET?
Ovanstående gäller som kallelse. 
Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats.
Anmälan om deltagande i sammankomst bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg
till Carl David Sandberg, tel. 0768-93 48 78, carldavidsandberg@outlook.com eller
till någon annan gillesvärd.
Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

SAMMANKOMSTER  DAMSEKTIONEN 2020
4 febr. 18.00 ”En smålännings erfarenheter som bohuslänsk vinbonde”,  Gunnar Hall, medlem i Smålands Gille, berättar om sin odling av druvor och sin produktion av vin nära havet i Bohuslän
7 april 12.00 "Tyg eller Otyg", Malin Sommanö från Eco Fashion i Göteborg pratar och visar bilder om hållbar klädkonsumtion. Hur kan vi som konsument påverka? - INSTÄLLD
5 maj 14.00 Hotell Eggers, lunch och visning - INSTÄLLD
14 maj 17:00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag. - INSTÄLLD
21 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag. Öppet hus med servering - INSTÄLLD
6 juni       12-15 Nationaldag, öppet hus med serverIng - INSTÄLLD
18.00 Nationaldagsfirande - INSTÄLLD
22-23 aug Sommarresan Vättern Runt - INSTÄLLD

1 sep 18.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
6 sep 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
6 okt 18.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
3 nov 12.00  Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
15 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd - INSTÄLLD
13 dec Julbord. Gräfsnäsgården - INSTÄLLT
2021
2 feb 12.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
14 feb 15.00 Årsstämma Gräfsnäsgården - UPPSKJUTET?
Anmälan till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com
senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.
Maten kostar 60 kr/gång.
Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. 
Lämna också ditt mobil nr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.

Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till skattmästare Jan Fröberg
för införande i matrikeln. Telefon: 338 11 22, e-mail: jan.e.h.froberg@telia.com
Gillets bankgiro: 5271-5901
Swishnr: 1236941405

Sparkassans bankgiro: 462-7386

Hemsida: www.smalandsgillegbg.se