Program


Eventuella ändringar införes successivt

  • TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER

  • DAMSEKTIONENS SAMMANKOMSTER
TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER 2021 
21 jan. 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
4 mars 18.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag - INSTÄLLD
18 mars 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
15 april 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
13 maj 11-15 Kristi Himmelfärds dag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
20 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag.  INSTÄLLD
6 juni  12-15 Nationaldag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
18.00 Nationaldagsfirande - på Smålandsgården INSTÄLLD
          Länk till Sven Wallerstedts högtidstal läggs ut på hemsidan kl. 18:00

Sep (dag ej fastställd) 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
18 nov 18.00 Ärtmiddag. INSTÄLLD
2022
20 jan 18.00 Ärtmiddag 
13 feb 15.00 Årsstämma, Gräfsnäsgården
Ovanstående gäller som kallelse. 
Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats.
Anmälan om deltagande i sammankomst bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg
till Carl David Sandberg, tel. 0768-93 48 78, carldavidsandberg@outlook.com eller
till någon annan gillesvärd.
Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

SAMMANKOMSTER  DAMSEKTIONEN 2021
2 febr. 12.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
4 mars 18.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag - INSTÄLLD
6 april 18.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
4 maj 18.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
13 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag. Öppet hus med servering - INSTÄLLD
20 maj 17:00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag. INSTÄLLD
6 juni       12-15 Nationaldag, öppet hus med servering - INSTÄLLD
18.00 Nationaldagsfirande på Smålandsgården INSTÄLLD
               Länk till Sven Wallerstedts högtidstal läggs ut på hemsidan kl. 18:00

Sep (dag ej fastställd) 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
7 sep 18.00 Tisdagssammankomst INSTÄLLD
5 okt 18.00 Tisdagssammankomst
2 nov 12.00  Tisdagssammankomst
2022
1 feb 12.00 Tisdagssammankomst
13 feb 15.00 Årsstämma, Gräfsnäsgården
Anmälan till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com
senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.
Maten kostar 60 kr/gång.
Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. 
Lämna också ditt mobil nr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.
_________________________________________
Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till skattmästare Jan Fröberg
för införande i matrikeln. Telefon: 338 11 22, e-mail: jan.e.h.froberg@telia.com
Gillets bankgiro: 5271-5901
Swishnr: 1236941405

Sparkassans bankgiro: 462-7386

Hemsida: www.smalandsgillegbg.se