Program


Eventuella ändringar införes successivt

  • TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER

  • DAMSEKTIONENS SAMMANKOMSTER
TRADITIONELLA SAMMANKOMSTER 2021 
21 jan. 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
4 mars 18.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag - INSTÄLLD
18 mars 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
15 april 18.00 Ärtmiddag - INSTÄLLD
13 maj 11-15 Kristi Himmelfärds dag, öppet hus med servering
20 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag.  
6 juni 12-15 Nationaldag, öppet hus med servering
18.00 Nationaldagsfirande
21-22 aug Sommarresan Vättern Runt

Sep (dag ej fastställd) 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
16 sep 18.00 Ärtmiddag 
14 okt 18.00 Ärtmiddag 
18 nov 18.00 Ärtmiddag
21 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd
Dec Julbord. Tid och plats meddelas senare.
2022
20 jan 18.00 Ärtmiddag 
20 feb 15.00 Årsstämma
Ovanstående gäller som kallelse. 
Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats.
Anmälan om deltagande i sammankomst bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg
till Carl David Sandberg, tel. 0768-93 48 78, carldavidsandberg@outlook.com eller
till någon annan gillesvärd.
Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

SAMMANKOMSTER  DAMSEKTIONEN 2021
2 febr. 12.00 Tisdagssammankomst - INSTÄLLD
4 mars 18.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag - INSTÄLLD
6 april 18.00 Tisdagssammankomst
4 maj 18.00 Tisdagssammankomst
13 maj 11-15 Kristi himmelsfärdsdag. Öppet hus med servering.
20 maj 17:00 Sparkassans dag. Årsmöte. Vinstdragning. Vårmiddag. 
6 juni       12-15 Nationaldag, öppet hus med serverIng
18.00 Nationaldagsfirande
Sep (dag ej fastställd) 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering
7 sep 18.00 Tisdagssammankomst
5 okt 18.00 Tisdagssammankomst
2 nov 12.00  Tisdagssammankomst
21 nov 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd
Dec Julbord. Tid och plats meddelas senare
2022
1 feb 12.00 Tisdagssammankomst
14 feb 15.00 Årsstämma
Anmälan till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com
senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.
Maten kostar 60 kr/gång.
Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. 
Lämna också ditt mobil nr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.
_________________________________________
Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till skattmästare Jan Fröberg
för införande i matrikeln. Telefon: 338 11 22, e-mail: jan.e.h.froberg@telia.com
Gillets bankgiro: 5271-5901
Swishnr: 1236941405

Sparkassans bankgiro: 462-7386

Hemsida: www.smalandsgillegbg.se