Program


Eventuella ändringar införes successivt

SAMMANKOMSTER 2023

26 jan. 18.00 Ärtmiddag

7 febr. 12.00 Tisdagsträff

19 febr. 13.00 Årsstämma, Gräfsnäsgården

2 mars 17.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag

23 mars 18.00 Ärtmiddag

4 april 18.00 Tisdagsträff

20 april 18.00 Ärtmiddag

2 maj 12,00 Tisdagsträff, ev. studiebesök

11 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte vinstdragning och vårmiddag

18 maj 11-15 Kristi Himmelsfärds dag, öppet hus med servering

6 juni 12-15 Nationaldag, öppet hus med servering, 18.00 Nationaldagsfirande

3 sept. 11-15 Folknöjesdag, öppet hus med servering

5 sept. 18.00 Tisdagsträff

23 sept. 17.00 Gillet 150 år, Jubileumsfest

19 okt. 18.00 Ärtmiddag

7 nov. 12.00 Tisdagsträff

16 nov. 18.00 Ärtmiddag

19 nov. 11-15 Öppet hus med servering och försäljning av hembakat bröd mm

Dec. Julbord


2024

18 jan. 18.00 Ärtmiddag

6 febr. 12.00 Tisdagsträff

Febr. Årsstämma


Ovanstående gäller som kallelse.


Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats. Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

Anmälan om deltagande i Torsdagsträffarna bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg till Carl David Sandberg, tel. 0768-93 48 78, carldavidsandberg@outlook.com eller till någon annan gillesvärd.

Anmälan till Tisdagsträffarna sker till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.

Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. Lämna också ditt mobilnr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.


GILLETS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Ordförande Kenth Jendhammar 0705-30 64 72

Vice ordf. Allan Andersson 0708-98 13 33

Sekreterare Kenth Allansson 0725-14 12 22

Vice sekr. Sven Wallerstedt 0708-91 60 42

Skattmästare Jan Fröberg 338 11 22

Styr. ledamot Stina Olsson 53 99 37

Marianne Lindgren 0706-45 07 22

Gillesvärd Vakant

Biträdande gillesvärdar Johnnie Nilsson 98 93 76, Bo Falkevi 54 29 61, Kjell Gustafsson 070-568 90 30

Stugvärd Stig Fredriksson 070-330 28 16

Biträdande stugvärdar Ingela Carrvik 0739-39 05 67, Sven Sivengård 0703-78 92 71, Britt-Marie Sivengård 0762-94 73 21

Styrelsesuppleanter Alf Fyhrlund 0708-13 96 59, Pia Nilsson 0730-33 72 48

Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till Allan Andersson för införande i matrikeln. Telefon: 0708-98 13 33, e-mail: ega.andersson@telia.com

Gillets bankgiro: 5271-5901 Gillets swishnr: 1236941405 Sparkassans bankgiro: 462-7386 Hemsida: www.smalandsgillegbg.se