Program


Eventuella ändringar införes successivt
SAMMANKOMSTER 2024
18 jan. 18.00 Ärtmiddag
6 febr. 12.00 Tisdagsträff
22 febr. 18.00 Ärtmiddag
7 mars 17.00 ”Fössta tossdan i mass”, Smålands Nationaldag
17 mars 13.00 Årsstämma, Gräfsnäsgården, Annexet
2 april 18.00 Tisdagsträff
18 april 18.00 Ärtmiddag
7 maj 12,00 Tisdagsträff, ev. studiebesök
9 maj 11-15 Kristi Himmelsfärds dag, öppet hus med servering
16 maj 17.00 Sparkassans dag. Årsmöte vinstdragning och vårmiddag
6 juni 11-15 Nationaldag, öppet hus med servering
18.00 Nationaldagsfirande
24 aug. Smålandsresa
3 sept. 18.00 Tisdagsträff
19 sept. 17.00 Ärtmiddag
1 okt. 18.00 Tisdagsträff
17 okt. 18.00 Ärtmiddag
5 nov. 12.00 Tisdagsträff
14 nov. 18.00 Ärtmiddag
17 nov. 11-15 Öppet hus med serveringoch försäljning av hembakat bröd mm
Dec. Julbord
2025
23 jan. 18.00 Ärtmiddag
4 febr. 12.00 Tisdagsträff
Febr. Årsstämma

Alla sammankomster hålles i Smålandsstugan, förutom årsstämman som hålles på annan plats. Vid varje sammankomst ordnas föreläsning, kåseri, sång och musik etc. Anmälan är bindande.

Anmälan om deltagande i Torsdagsträffarna bör ske i god tid och senast 5 dagar i förväg till stellan.bjorkman@gmail.com eller 0738-144 367 eller till någon annan gillesvärd.

Anmälan till Tisdagsträffarna sker till Marianne Lindgren tel. 0706-45 07 22 eller mail: lindgrenmarianne77@gmail.com senast fredag före varje sammankomst, om inget annat har annonserats. Anmälan är bindande.

Ni som åker färdtjänst uppge Smålandsstugans adress Landskapsstugevägen 11. Lämna också ditt mobilnr vid beställning, så chauffören kan ringa vid eventuella förseningar.

                                                                        

Adressändringar och e-mailadress, ny eller ändrad, anmäls till Allan Andersson för införande i matrikeln. Telefon: 0708-98 13 33, e-mail: ega.andersson@telia.com

Gillets bankgiro: 5271-5901 Gillets swishnr: 1236941405 Sparkassans bankgiro: 462-7386 Hemsida: www.smalandsgillegbg.se