Medlemskap


Ansökan om medlemskap


Är du intresserad av Småland med dess traditioner?
Vill du delta i trevlig samvaro i vacker miljö?
Då är Smålands gille kanske något för dig.

Som medlem får du:
*Vistas i vår fantastiska, trivsamma stuga på gillets träffar
*Möjlighet att lära dig mera om stugans gamla föremål och kanske hjälpa till att vårda dem
*Bli del av en trevlig gemenskap på månadsträffar, smålandsresorföreläsningar, studiebesök, Alla våra aktiviteter hittar du under programfliken.
*En innehållsrik och vacker årsbok.

Medlemsavgiften är: 300 SEK/år (om du är kvinna f n lägre avgift 200 SEK/år). Blir du medlem fr o m 1/10 gäller avgiften hela det kommande året.

För att bli medlem:
Skicka en ansökan om medlemskap i Smålands Gille i Göteborg med nedanstående uppgifter i ett e-brev till jan.e.h.froberg@telia.com
Namn:
Titel eller yrke: (frivilligt):
Personnummer och var du ni är född (ort och län):
Bostadsadress:
Telefon:
E-post adress:

Vill du ha mera information om Gillet? Skicka dina frågor till:
E-post: jan.e.h.froberg@telia.com

Smålands Gille i Göteborg

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen.
Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386Funktionärer
Ordförande                                                               Kenth Jendhammar 070-530 64 74
Vice ordförande                                                        Allan Andersson 0708-98 13 33
Sekreterare                                                               Kenth Allansson 072-514 12 22
Vice sekreterare                                                       Sven Wallerstedt 031-91 14 11
Skattmästare                                                            Jan Fröberg 0702-83 33 10
Gillesvärd                                                                 Vakant
Stugvärd                                                                   Stig Fredriksson 070-330 28 16
Webbredaktör                                                           Alf Fyhrlund 0708-13 96 59
Styrelseledamot                                                        Marianne Lindgren 0706-45 07 22
Styrelseled./inventarieansvarig                                 Stina Olsson 031-53 99 37
Styrelsesuppleant                                                     Pia Nilsson 0730-33 72 48

Bitr. gillesvärdar                                                       Bo Falkevi 031-54 29 61
                                                                                 Johnnie Nilsson 031-98 93 76              
                                                                                 Kjell Gustafsson 070-568 90 30

Bitr. stugvärdar                                                         Ingela Carrvik 0739-39 05 67
                                                                                 Britt-Marie Sivengård 031-23 77 19
                                                                                 Sven Sivengård 031-23 77 19

Valberedning
Sammankallande                                                      Rune Lundberg 031-740 02 62
                                                                                  Göran Isacson 0706-61 91 17
                                                                                  Gunhild Odlander 031-68 59 05
                                                                                  Paul Östling 031-28 12 51