Medlemskap


Ansökan om medlemskap
Medlemskap i Smålands Gille är öppet för alla som har ett intresse av att vårda småländska traditioner. Referenser bör lämnas tillsammans med ansökan. Medlem kan också rekommenderas av fadder i Gillet. I Gillets årsbok finns blankett för ansökan.
Medlemsavgift: 300 SEK/år (Kvinnogillet 175 SEK/år).
Inträde i Gillet senare än 1/10 är avgiftsfritt inträdesåret.
Skicka en ansökan om medlemskap i Smålands Gille i Göteborg.
Skicka ett e-brev med;
Namn:
Titel eller yrke:
När ni är född och i vilket län:
Bostadsadress:
Telefon till bostad eller arbete:
Referenser:
Smålands Gille i Göteborg

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen.
Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386


Funktionärer:
Ordförande 
Vice ordf. 
Sekreterare 
Vice sekr. 
Skattmästare 
Gillesvärd
Stugvärd
Webbredaktör
Styrelseled./inventarieansvarig
Styrelseled./inventarieansvarig
Styrelsesuppl. Bitr. gillesvärdar
Bitr. stugvärdar
 Kenth Jendhammar 
 Allan Andersson
 Sven Wallerstedt
 Marianne Lindgren 
 Jan Fröberg          
 Carl David Sandberg 
 Stig Fredriksson 
 Alf Fyhrlund
 Anna Fabler 
 Stina Olsson  

 Kenth Allansson
 


 Bo Falkevi
 Johnnie Nilsson 
 Kjell Gustafsson
 

 

 Gösta Ekman
 Sven Sivengård
031-13 55 33
031-88 28 25
031-91 14 11
0706-45 07 22
031-338 11 22
0768-93 48 78
0707-36 68 69
0708-13 96 59
0702-3318 81
031-53 99 37
072-51 41 222 031-54 29 61
031-98 93 76
070-56 89 030


031-87 52 70

031-23 77 19