Medlemskap


Ansökan om medlemskap


Är du intresserad av Småland med dess traditioner?
Vill du delta i trevlig samvaro i vacker miljö?
Då är Smålands gille kanske något för dig.

Som medlem får du:
*Vistas i vår fantastiska, trivsamma stuga på gillets träffar
*Möjlighet att lära dig mera om stugans gamla föremål och kanske hjälpa till att vårda dem
*Bli del av en trevlig gemenskap på månadsträffar, smålandsresorföreläsningar, studiebesök, Alla våra aktiviteter hittar du under programfliken.
*En innehållsrik och vacker årsbok.

Medlemsavgiften är: 300 SEK/år (om du är kvinna f n lägre avgift 200 SEK/år). Blir du medlem fr o m 1/10 gäller avgiften hela det kommande år   et.

För att bli medlem:
Skicka en ansökan om medlemskap i Smålands Gille i Göteborg med nedanstående uppgifter i ett e-brev till jan.e.h.froberg@telia.com
Namn:
Titel eller yrke: (frivilligt):
Personnummer och var du ni är född (ort och län):
Bostadsadress:
Telefon:
E-post adress:

Vill du ha mera information om Gillet? Skicka dina frågor till:
E-post: jan.e.h.froberg@telia.com

Smålands Gille i Göteborg

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen.
Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386


Funktionärer:
Ordförande 
Vice ordf. 
Sekreterare 
Vice sekr. 
Skattmästare 
Gillesvärd
Stugvärd
Webbredaktör
Styrelseled.
Styrelseled./inventarieansvarig
Styrelsesuppl. 


Bitr. gillesvärdarBitr. stugvärdar
 Kenth Jendhammar 
 Allan Andersson
 Sven Wallerstedt
 Marianne Lindgren 
 Jan Fröberg          
 Carl David Sandberg 
 Stig Fredriksson 
 Alf Fyhrlund
 Pia Nilsson 
 Stina Olsson  

 Kenth Allansson
 

 Bo Falkevi
 Johnnie Nilsson 
 Kjell Gustafsson
  
 Sven Sivengård
 Ingela Carrvik
070-5306472
031-88 28 25
031-91 14 11
0706-45 07 22
031-338 11 22
0768-93 48 78
0707-36 68 69
0708-13 96 59
0730-33 72 48
031-53 99 37
072-51 41 222 


031-54 29 61
031-98 93 76
070-56 89 030

031-23 77 19 
0739-39 05 67