Medlemskap


Ansökan om medlemskap


Är du intresserad av Småland med dess traditioner?
Vill du delta i trevlig samvaro i vacker miljö?
Då är Smålands gille kanske något för dig.

Som medlem får du:
*Vistas i vår fantastiska, trivsamma stuga på gillets träffar
*Möjlighet att lära dig mera om stugans gamla föremål och kanske hjälpa till att vårda dem
*Bli del av en trevlig gemenskap på månadsträffar, smålandsresor, föreläsningar, studiebesök, Alla våra aktiviteter hittar du under programfliken.
*En innehållsrik och vacker årsbok.

Medlemsavgiften är: 300 SEK/år (om du är kvinna f n lägre avgift 200 SEK/år). Blir du medlem fr o m 1/10 gäller avgiften hela det kommande året.

För att bli medlem:
Skicka en ansökan om medlemskap i Smålands Gille i Göteborg med nedanstående uppgifter i ett e-brev till jan.e.h.froberg@telia.com
Namn:
Titel eller yrke: (frivilligt):
Personnummer och var du ni är född (ort och län):
Bostadsadress:
Telefon:
E-post adress:

Vill du ha mera information om Gillet? Skicka dina frågor till:
E-post: jan.e.h.froberg@telia.com

Smålands Gille i Göteborg

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen
Epost: kenth.jendhammar@gmail.com
Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386Styrelse och funktionärer


Ordförande Kenth Jendhammar 070-530 64 72
Vice ordförande Allan Andersson 070-898 13 33
Sekreterare Kenth Allansson 072-514 12 22
Vice sekreterare Brittmarie Johansson 070 358 72 72
Skattmästare Jan Fröberg 070-283 33 10
Gillesvärd Stellan Björkman 073-814 43 67
Stugvärd Göran Gustafsson 070-820 99 68
Styrelseledamot Marianne Lindgren 070-645 07 22
Styrelseledamot/
Inventarieansvarig Stina Olsson 072-502 38 60
Styrelseledamot Sven Wallerstedt 070-891 60 42
Styrelsesuppleant Jan Lindblad 070-710 39 80
Webbredaktör Alf Fyhrlund 070-813 96 59


Bitr. Gillesvärdar Bo Falkevi 079-347 74 68
Kjell Gustafsson 070-568 90 30
Johnnie Nilsson 070-538 01 61


Bitr. Stugvärdar Ingela Carrvik 073-939 05 67
Stig Fredriksson 070-330 28 16
Britt-Marie Sivengård 076-294 73 21
Sven Sivengård 070-378 92 71


Valberedning
Sammankallande Rune Lundberg 031-740 02 62
Gunhild Odlander 031-68 59 05
Lars Danielsson 031-40 21 57