2018-04-15

Årsbok 2018

Ännu ett framgångsrikt år för Smålands Gille har gått till ända. Som framgår av vår årsberät-
telse har vi hunnit göra en hel del under året. Under året har vi tillsammans med HIGAB och
expertis från Göteborgs Stadsmuseum gått igenom och dokumenterat inventarierna i Små-
landsstugan. Vi har nu en tydligare bild av vilka inventarier som tillsammans med byggnaderna
ingick i gåvan till Göteborgs stad 1905. I samband med genomgången har vi försökt återställa
den ursprungliga möbleringen. En mängd nyare föremål har flyttats undan. Resultatet har blivit
en genuinare, trevligare och mera lättskött miljö.

Se https://indd.adobe.com/view/35bcdcfd-c2d2-4c47-a7ff-e997c2d53fdd