2020-08-29

Styrelsemöte i Sparkassan


Den 11 augusti hölls styrelsemöte i Sparkassan vid Smålandsstugan.

Deltagare: 

Åke Carlsson, 
Kjell Gustafsson, 
Åke Fransson, 
Göran Isacsson, 
Paul Östling,
Håkan Arvidsson och 
Kenth Jendhammar (bakom kameran).