2020-11-19

Systrar och Bröder i Smålands Gille i Göteborg!

GettyImages-1200769096-custom20200131163107.jpg
Lite information om hur vår verksamhet framöver behöver anpassas till gällande riktlinjer och bestämmelser avseende coronapandemin.

Det planerade julbordet i december kommer att ställas in.

Vidare är det risk för att årsmötet i februari behöver skjutas upp.

Tillsammans med årsboken kommer det som vanligt att skickas med ett plånboksinlägg med mötesdagarna under 2021.

Via e-post och på Gillets hemsida kommer information att lämnas om vilka ändringar i programmet som kan behöva göras.

Under den gångna hösten har ett antal promenader arrangerats eftersom inomhusaktiviteter i stugan inte är möjliga.

Vi tar gärna emot förslag på andra utomhusaktiviteter så länge vi inte kan träffas inomhus.

Vi undersöker dessutom möjligheten att sända intressanta föredrag via Zoom eller hemsidan på samma sätt som årets tal på Nationaldagen den 6 juni.

I Smålands Gilles Sparkassa kunde ju inte årsmötet genomföras under 2020. Årsredovisning för 2019 är framtagen och tillstyrkt av revisorerna. Den kommer att läggas fram för medlemmarnas godkännande vid kommande årsmöte, preliminärt i maj 2021 då även årsredovisningen för 2020 kommer att läggas fram. Vid styrelsemöte den 11 augusti 2020 beslutade Sparkassans styrelse även att priserna som skulle ha lottats ut 2020 lottas ut vid det kommande årsmötet, tillsammans med priserna för innevarande verksamhetsår. Prisutlottningen blir således till värdet dubbelt så stor som vanligt vid det kommande årsmötet.

Styrelsen