2023-03-20

Sommarbilder från Smålandsgården

Prästkragar på Visthusboden

Skata vid Smålandsgården

Visthusboden
Stor blåklocka på Smålandsstugans tak
 

Stor blåklocka på stugans tak, prästkragar på Visthusbodens tak. Samt skata troligen unge (kort stjärt) som spanar.

Foto Stig Fredriksson 20220629