2024-03-19

Smålands Gille höll årsstämma den 17 mars 2024

Smålands Gille i Göteborg höll sin 151:a årsstämma den 17 mars 2024. Drygt 60 medlemmar hade samlats i Gräfsnäsgårdens annex.

Programmet inleddes med en presentation av 2024 års småländska profil – den välkände kocken Stefan Karlsson. I ett samtal med Allan Andersson berättade Stefan om några minnesvärda händelser under hans långa och mycket framgångsrika yrkesliv. I de charmerande anekdoterna från barndomen och de tidiga utbildningsåren var det tydligt att småländska värderingar och småländsk framåtanda starkt bidragit till framgångarna. Stefan fick motta ett inramat bevis på utmärkelsen, en blombukett och en lång och varm applåd från åhörarna.

Under årsstämman beviljades styrelsen, på revisorernas förslag, ansvarsfrihet för 2023 och årsbokslutet, som visade ett underskott på grund av extra kostnader i samband med 150 år jubileet, fastställdes.

Val till styrelsen. Kenth Jendhammar, Kenth Allansson, Stellan Björkman, Marianne Lindgren och Stina Olsson har ett år kvar på sin mandatperiod. Följande personer valdes till styrelsen:

Allan Andersson vice ordförande

Jan Fröberg Skattmästare

Göran Gustafsson Stugvärd

Sven Wallerstedt Styrelseledamot

Jan Lindblad Styrelsesuppleant

Britt-Marie Johansson Styrelsesuppleant och vice sekreterare

Ordföranden informerade om att Alf Fyhrlund, webbredaktör och Mona Olofsson kommer att adjungeras till styrelsen. Övriga funktionärer är oförändrade med undantag för att Stig Fredriksson blir biträdande stugvärd.

Till valberedning valdes: Rune Lundberg, sammankallande, Gunhild Odlander och Lars Danielsson.

Gunhild Odlander valdes enhälligt till Hedersmedlem för hennes mångåriga insatser för Gillets bästa.

Gunhild Odlander - Hedersmedlem

Styrelsen informerade bland annat om att årets sommarresa går till Smålandsstugans hemtrakter och till Bonadsmuseet i Södra Unnaryd samt att Gillets Förtjänsttecken har tilldelats de biträdande gillesvärdarna Bo Falkevi och Kjell Gustafsson.

Kjell Gustafsson får Förtjänstecknet

Därefter serverades vi en mycket välsmakande måltid med varmrökt lax med tillbehör och vin eller måltidsdricka. Desserten var som vanligt ostkaka. Både måltiden och servicen fick högsta betyg.
Den mycket trevliga eftermiddagen avslutades med Smålandssången som denna dagen ljöd ovanligt kraftfullt.