2005-01-31

Alf Henrikson, årets smålänning 2005

År 2005 är det 100 år sedan Alf Henrikson föddes, den 9 juli 1905. Alltjämt högst produktiv gick han bort strax före sin 90-årsdag, den 9 maj 1995. Året innan valde Radio Jönköping honom till Årets Smålänning. Nu är det Smålands Gille i Göteborg som uppmärksammar jubileet.
Halvvägs i livet, då barnen fortfarande var små, färdigställde han sin första barnungdomsbok, ”Vägen genom A”. Illustrerad av Birger Lundquist skickades den in till bokförlaget Ehlins tävling 1949 om ”den bästa ungdomsboken med det lärorikaste innehållet” och vann där 2:a pris. I samband med utgivningen tryckte förlaget en reklambroschyr med korta självbiografier av pristagarna. Så här presenterade sig Alf Henrikson:
”Hr bokförläggare, Om undertecknads person och gärning föreligger följande något så när objektiva fakta, som härmed på begäran framläggs till påseende:
Alf Ragnar Sten Henrikson föddes 1905 i Huskvarna, som på den tiden var en by i Hakarps socken, Jönköpings län. Han var arbetarpojke men hölls ändå i skola av uppoffrande föräldrar, blev student i värsta depressionstiden, läste därpå latin och grekiska och tänkte utbilda sig till något slags lärare men hindrades att fullfölja dessa studier av brist på pengar och kredit. Oviss om vad han då borde ta sig till irrade han omkring en tid i Danmark och Tyskland, totade till ett par omogna diktsamlingar och skickade dessutom olika slags skriverier till diverse tidningar, vilket allt med all rätt inbragte det allra magraste levebröd.
Lyckligtvis tjänstgjorde han också en tid på Jönköpings-Postens redaktion, som var en nyttig och god skola, där han fick lära sig att journalistik är något annat och svårare än konsten att skriva uppsatser och enklare fiktion. 1929 kom H. till Dagens Nyheter som semestervikarie, varefter han fick stanna som ordinarie reporter.
Vid sidan av reportaget skrev han alltifrån 1930 även ett par stumpar vers om dagen, och denna bisyssla blev med åren hans huvudsakliga uppgift i tidningen. Jämsides med journalistiken har han vidare åstadkommit några böcker och en del teater; bland hans pjäser har ’Moralitet vid en stenkross’ och ’Lax, lax lerbak’ överlevt mer än en säsong.
I samarbete med Hwang Tsu-Yü har han översatt Konfucius och ett knippe kinesiska poeter. Ävenledes har han skrivit en massa sångtext, inklusive två operalibretter, samt en samling engelska epigram i den här stilen:

How long that chain of past events must be which leads from far-off times to you and me! One missing link, one break, however small, and you and I would not exist at all.

Det där är en tanke på botten av den annars inte vidare allvarliga s.k. ungdomsbok som ansetts motivera denna självbiografi.

Med all respekt Alf Henrikson”