2020-06-04

Smålands Gille firar Sveriges nationaldag på annorlunda sätt i år

Sven Wallerstedt talar på Nationaldagen 2019
Gillessystrar och gillesbröder!

Sedan länge har Gillet bjudit i till nationaldagsfirande i Smålandsgården. I goda vänners lag, förplägade med god mat, sång och musik har vi firat Sverige och vårt småländska arv. En av höjdpunkterna under festen har varit högtidstalet som utifrån något aktuellt tema har givit oss tänkvärda reflektioner om tillståndet i vårt land och om vårt förhållande till omvärlden. Ofta finns invävt en anknytning till vårt Småland.

I år kan vi inte, av självklara skäl, träffas i Smålandsstugan. Men vi vill ändå upprätthålla traditionen med högtidstalet.

Klockan 12 den 6 juni kommer vi att lägga ut en video på Gillets hemsida www.smalandsgillegbg.se .

Det är bara att klicka på pilen (mitt på bilden) för att starta videon. Det går också att förstora bilden genom att klicka på ” knappen helskärm”.

Efter talet föreslår vi att ni förenar er med Sven Wallerstedt i ett fyrfaldigt leve för Sverige och sjunger med i Du gamla du fria.

För er som också vill läsa talet lägger vi ut även texten på hemsidan.

Vi hoppas att detta annorlunda firande skall ge er lite glädje och en påminnelse om Gillet. Vi ser otåligt fram emot att kunna återuppta verksamheten men vi fruktar tyvärr att det dröjer åtskilliga månader. Under tiden hoppas vi att ni sköter om er så gott det går och att ni försöker hålla kontakt med andra gillessystrar och -bröder.

I dessa svåra tider önskar vi er alla allt gott!

Smålands Gilles styrelse

Kenth Jendhammar