2020-10-15

Systrar och Bröder i Smålands Gille i Göteborg!

Vi lever i en underlig tid. Vår stuga i Slottsskogen är alldeles för trång för att vi skall kunna genomföra aktiviteter inomhus och samtidigt följa myndigheternas rekommendationer. Vi tycker ändå det är viktigt att hålla igång verksamhet i Gillet och, så långt det går, ordna möjlighet att träffas. 

Vi har därför genomfört några utomhusaktiviteter såsom promenader i Slottsskogen och i Botaniska trädgården. Vi planerar att arrangera fler utomhusaktiviteter under hösten och återkommer inom kort med besked. 

Vi undersöker också möjligheten att ordna något föredrag i en lämplig lokal och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Kanske kan vi i så fall även erbjuda möjlighet att följa föredraget hemifrån med en liknande teknik som användes när Sven Wallerstedt höll talet på årets Nationaldag. 

Om du har förslag på lämpliga aktiviteter för Smålands Gille i Corona tider är du mycket välkommen att kontakta programkommittén. 

Vidare har vi inte helt gett upp hoppet om att kunna arrangera en coronaanpassad julsammankomst den 13 december. Visserligen kan myndigheternas rekommendationer ändras både i den ena eller andra riktningen innan dess, men julmat i någon form för ett begränsat antal deltagare på andra våningen i Gräfsnäsgården kunde väl vara något att se fram emot. 

Styrelsen 
Smålands Gille i Göteborg 

Kontaktuppgifter programkommittén: 

Kent Allansson           0725-14 12 22  ke.all@hotmail.com
Marianne Lindgren     0706-45 07 22  lindgrenmarianne77@gmail.com 
Carl David Sandberg  0768-93 48 78  carldavidsandberg@outlook.com