2020-11-05

Motionsvandring 11 november kl 13.00


https://www.google.com/maps/@57.6666286,12.1261442,15z?hl=sv
Hej igen !

Välkomna till ytterligare en träff som denna gång är förlagd till Mölnlycke. Tanken är en motionsvandring med lite information om Wendelsberg och om parken.

Vi kan säkert också hitta en lämplig plats för eventuellt medhavd fika.

Vi träffas den 11 november kl 13.00 på parkeringen som finns i anslutning till Folkhögskolan.

Eftersom kollektiva färdmedel ska undvikas nu i Coronatider är det bil som gäller till Wendelsberg, Oskar Lundgrens väg, Mölnlycke.

Med bil från Göteborg (för de som inte har GPS): ta av Mölnlyckemotet, håll vänster i första rondellen därefter, passera rakt fram i nästa och håll sedan höger i rondellen som för ner i Allén. Första avtaget till vänster, Wendelsvägen, för fram till folkhögskolans port och Oskar Lundgrens väg

Bil från Mölndal: Kör genom Mölnlycke Centrum upp Allén till Kyrkvägen, sväng denna till höger och kör rakt fram och man kommer då rakt till infartsporten till Wendelsberg.

Anmälan till Allan Andersson på telefon 0708-981333, SMS eller mail: ega.andersson@telia.com

Hoppas på bra väder!

Smålands Gilles Programgrupp