2022-06-08

Om en välkomnande, öppen och tillitsfull gemenskap. Nationaldagstal den 6 juni 2022

En god gemenskap innebär inte bara samhörighet. Den gemenskap som vi i Gillet känner när vi träffas och umgås har i sig ett stort värde.

Grunden för detta är förstås den positiva information om Gillet som vi fått från gemensamma vänner som vi litar på.

Vi i Gillet trivs i varandras sällskap och vill gärna sjunga ihop och uppleva saker tillsammans. Det kan exempelvis vara enkla måltider, men också större kalas, teaterbesök, golf, promenader i Slotts-skogen, och bussresor till olika delar av landet, främst Småland.

Tack vare bland annat våra årsböcker kan man få en fyllig inblick i den gemenskap som speglar bredden på Gillets aktiviteter. 

Det är dock svårt att förstå att det skulle ta mer än 140 år innan damer släpptes in i vår gemenskap.

Som enda krav gäller idag att man skall vara intresserad av - och gilla - Småland. Det kan gälla den fina varierande naturen med berg, furuskogens sus, skogssjöars bölja, lingonröda tuvor, steniga tegar som skördar må bära, stenmurar och slättbygder. Man kan också tänka på Smålands historia, emigrationen och företagsamheten. Härkomsten spelar mindre roll. Jag tror att flertalet av oss tack vare den stora rörligheten inom landet inte bara har småländska rötter.

Men det finns dessvärre andra former av gemenskap där man saknar öppenhet och tillit. Ett ruggigt exempel på detta utgör de kriminella gängen. De måste bort! Andra exempel på slutna gemenskaper baseras på kulturella sedvanor som köns-stympning och hedersrelaterat förtryck och våld. Det hör inte
heller hemma i vårt land.

Hederlighet och ärlighet har tidigare varit uppskattade dygder i ett öppet samhälle, men detta är faktiskt något som nu hotas av ”fake news” och av det nyspråk, som George Orwell beskrev i boken ”1984”. Orwell talade om paroller som ”Frihet är slaveri”, ”Krig är fred” och ”Okunskap är styrka”.

Sådant nyspråk används av Rysslands president, Vladimir Putin. Den 24 februari överföll han Ukraina, där kriget på hans nyspråk kallas ”specialoperation” och kritik mot Ryssland likställs med ”fascism”.

Vi har i mer än 200 år kunnat leva i en fredlig samexistens med våra grannstater, även om denna skenbara gemenskap inte krävt tillit. Stora delar av det ryska folket har dock litat på Putin och etablerat en okritisk gemenskap med honom, där avvikande åsikter bestraffas.

Putins och hans gängs gemenskap gäller en sluten grupp utan öppenhet. Det gagnar inte det ryska folket eller övriga världen.

Det känns fint att västvärlden ställt upp med ett gemensamt konkret engagemang för att solidariskt dels hjälpa Ukraina mot Putins illdåd, dels ta avstånd från hans hot mot andra länder, inklusive Sverige.

Putins opålitlighet borde inte leda till något positivt. Men den har i alla fall lett till en stärkt och öppen gemenskap i vår del av världen.

Vi måste alla kämpa för att göra Sverige tryggt för oss alla och motverka all slags ohederlighet. Vi måste kunna lita på varandra! Och vi måste också värna den goda och öppna gemenskap som betyder så mycket för oss, våra familjer, vårt land och vår framtid. Det är gott att vi har varandra och att vi har vår kära Smålandsgård, som påminner om vår fina hembygd.

Med dessa tankar om vikten av en välkomnande, öppen och tillitsfull gemenskap vill jag att vi
gemensamt sjunger nationalsången efter att vi först förenat oss i ett fyrfaldigt leve för vår europeiska
gemenskap, för Sverige, för Småland och för vårt Gille.

Sven Wallerstedt