2022-09-12

Inbjudan till studiecirkel om Smålands Gille i Göteborg och Smålandsgården

Nästa år fyller Gillet 150 år, den ursprungliga Smålandsstugan är ungefär 275 åt gammal och många inventarier är mellan 100 och 200 år gamla. Om allt detta finns det mycket intressant att lära sig, vilket många medlemmar har frågat efter.

Därför har vi beslutat arrangera en studiecirkel där vi ska lyfta fram intressant information om Gillet, stugan och inredningen. Vi planerar 7 träffar med ca tre veckors mellanrum. Träffarna blir två timmar långa med undantag för första träffen som blir tre timmar.

Gamla gillesmedlemmar har varit med i liknande studiecirklar tidigare. Dessa har varit mycket uppskattade eftersom cirklarna, förutom kunskapsförmedlingen, erbjöd trevliga till fällen att umgås och att samtala/ställa frågor.

Vi tänker oss att genomföra cirklarna på dagtid i grupper om ca 10 deltagare och förbereder oss för flera parallella grupper.
  • Teman för de olika träffarna kommer att vara:
  • Slottsskogen
  • Gillets historia
  • Smålandsgårdens byggnader och historia
  • Inventarierna
  • Bonaderna och dräktsamlingen
  • Gillets dokument
  • Avslutningsträff med samvaro, återkoppling och diskussion
Första cirkelträffen blir gemensam för alla deltagare tisdag den 18 oktober 2022 kl. 11:00. Då börjar vi med en guidad rundvandring i Slottsskogen och får lära oss det viktigaste man bör veta om parken och dess utveckling.

Därefter fikar vi i smålandsstugan. Då kommer vi att berätta mera om planeringen för de kommande träffarna och dela in i grupper.

Vill ni veta mer om studiecirkeln får ni gärna ringa till Marianne Lindgren 070-645 07 22 eller Kenth Jendhammar 070-530 64 72. Vi ser verkligen fram emot att få träffa er under några trevliga och lärorika cirkelträffar.

Ni som vill vara med ska anmäla er till Kenth Allansson senast den 30 september 2022 antingen via mail ke.all@hotmail.com eller på telefon 072-514 12 22.

Gilleshälsningar
Marianne Lindgren, Gunhild Odlander, Stina Olsson, Kenth Allansson, Stig Fredriksson,
Kenth Jendhammar och Sven Wallerstedt