2022-11-16

Smålandsstugan i Slottsskogen av Allan Nilson samt brevet från Abraham Sjögren

Om Allan Nilssons beskrivning av Smålandsstugan:
I protokollsboken för perioden 1953 – 1970 står det år 1965 att Museichefen Allan T Nilsson utarbetade en skrift om Stugan. 

Och brevet om stugan till brodern: 
Abraham Sjögrens brev till sin broder Gustaf Severin Sjögren i Göteborg.