2023-06-07

Nationaldagstal 2023

Från Sven Wallerstedt:

Bästa Gillesdeltagare,

Här kommer nu årets högtidstal vid nationaldagen. Tyvärr hade jag fått förhinder och kunde inte själv medverka denna fina soliga söndag, men Allan Andersson åtog sig att framföra talet, vilket tacksamt mottogs av åhörarna. Möjligen frågade sig några i publiken varför talet inte innehöll något om den 6/6 för 500 år sedan, då Gustav Eriksson valdes till Sveriges kung. Skälet är enkelt. Själva valet av Gustav har tidigare inte nämnts av historikerna som en särskilt viktig händelse i Sverige, som motiv för ett särskilt firande. Men för drygt 100 år sedan lyftes den 6 juni fram som en dag som passade vid firande av den svenska flaggan, vilket bland annat påtalats i vår Årsbok 2010

Här följer talet:

Nationaldagen 6 juni 2023

Det har länge varit en oskriven regel att inte tala illa om vissa folkgrupper. Det kan dock vara OK att hävda att en viss opassande livsstil är överrepresenterad inom vissa etniska grupper, t.ex. att klanbeteenden och s.k. hedersrelaterad brottslighet är vanliga i vissa delar av Europa. Det är dock viktigt att alltid undvika generaliseringar. Det som gäller för gruppen behöver ju inte karaktärisera individen. 

Men det finns en del märkliga spridda uppfattningar. Av någon anledning tycks det vara helt OK att hävda att smålänningar är snåla. Jag tror inte att någon som hävdat detta blivit anmäld till diskriminerings-ombudsmannen. Den myndigheten har troligen inte heller på eget initiativ varken sagt att ett sådant etniskt påstående är en förnedrande fördom eller brytt sig om att kritisera en sådan fördom.         

För några år sedan, år 2013, beskrev GT/Expressen en studie, där man hävdade att det ”inte bara är en fördom” att smålänningar är snåla. Efter att ha frågat drygt tusen personer om vad de brukade ge i dricks till taxiförare och serveringspersonal kom man fram till att endast 22,5 procent av tillfrågade smålänningar gav dricks till taxiförare. Men i alla fall 50 procent gav dricks till servitörer etc. GT:s slutsats blev att det var rätt att kalla smålänningar ”snållänningar”, vilket placerade dem i Sveriges bottenskikt tillsammans med ”norrlänningar”. Och 2015 skrev SvT som enligt egen utsago ska stå för saklighet och opartiskhet ”myten om snåla smålänningar sann”, vilket baserades på hur stor reskassa olika svenskar brukade ha med sig på ”charterresan”.

De citerade studierna ska nog uppfattas som roliga i all sin bisarrhet, men de kan ändå bidra till att sprida märklig information som i andra sammanhang kan vara svår att genomskåda.

Under senare år har vi allt oftare stött på begreppet ”Politisk korrekthet”, förkortat PK. Från början avsågs detta vara någon form av garanti för att det sagda överensstämde med allmänt vedertagna eller korrekta positiva påståenden, men under senare år har uttrycket PK främst använts för att tala om när något känsligt inte är ”PK”. Det kan gälla något som verkar stötande eller missaktande, oavsett om det är sant eller inte.  Det kan exempelvis gälla ordet ”mördare”, då man hellre troligen borde använda en mer neutrala beskrivning som ”en morddömd 29-åring”. Den mjukare formuleringen kan också tolkas som att domen kanske inte var rättvis och dessutom bättre motsvarar gällande svensk grundlag där det slås fast att alla har ett lika människovärde. I andra länder talar man hellre om värdighet än människovärde, vilket är lättare att förstå och bejaka.

Ibland kan PK-problemet få negativa konsekvenser för dem som man vill skydda. Romer tillhör en grupp svenskar som i många år behandlats på ett oacceptabelt sätt. Men detta har också lett till att man avstått från att diskutera oacceptabla sedvanor hos vissa romer t.ex. barnäktenskap och kvinnomisshandel och ursäktat detta med paraplyet ”mångkultur”, som dock är en dålig ursäkt. En närmare analys är i princip omöjlig eftersom det i princip inte är tillåtet att i sin forskning analysera en eventuell koppling mellan etnisk bakgrund och socialt förtryck. Så idag vet vi inte så mycket om etnicitet och diskriminering! Var detta något önskvärt?

Och det räcker i princip med att en enda person anser sig kränkt för att hävda diskriminering, som i vissa fall av journalister kan beskrivas som en ”folkstorm”! Det var inte uppretade indianer i Nordamerika som kände sig kränkta och diskriminerade av att hockey-laget Västra Frölunda använde ett fjäderprytt indianhuvud som symbol för kraftfullhet och duglighet. Fast den gamla symbolen var egentligen en göteborgsk koppling till att Frölunda ibland kallades ”Vilda Västern”. Vad var då problemet? Jo, det var en svensk som tyckte att den valda symbolen tydde på en stereotyp uppfattning av indianer! Och vips låg en anmälan på diskrimineringsmyndighetens skrivbord. Kritiken från en svensk som ville vara PK kunde enligt professor Gunlög Fur – ha kompletterats med att Frölunda kunde ha gjort något positivt för indianerna, exempelvis kommit med ett uttalande om ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Men det hade kanske inte varit PK! Nu nöjde man sig att istället att bara vara PK och enbart byta logga, vilket bara uttryckte social finkänslighet. Och så slapp man att ta ställning för en hårt drabbad folkgrupp! Namnbytet ledde i alla fall Inte till att hockeylaget skulle spela en mindre våldsam så kallad fysisk ishockey. Man har fortsatt att spela på gränsen av det tillåtna och fick därför en del besvärliga utvisningar och matchstraff. Detta bidrog nog till att det i stället blev Växjö Lakers som 2023 blev svenska mästare! För fjärde gången!

Att känna sig diskriminerad behöver inte betyda att någon medvetet velat såra en medmänniska. Sådant bör motarbetas, men kraften bör kanske inte läggas på att undvika det som inte uppfattas som PK. Viktigare är att motverka ett ogenomtänkt vardagsspråk och undvika missbruk av ”sociala medier”, där man ostraffat kan driva förtals- och hatkampanjer! Det är att vara PK! PK får inte bli ett menlöst självändamål för att samla ”likes” och känna sig duktig.

Låt oss verka för en vänligare värld! 0ch låt oss förlåta dem som oreflekterat förtalar olika grupper i vårt samhälle. De förstod nog inte bättre! Det gäller även dem som har fördomar mot oss smålänningar. Men må detta inte leda till menlöshet utan till eftertanke utan fördomar. Detta gäller även vår småländska bakgrund. Vi bör vara stolta över vårt Småland och, vår kultur. Må det även gälla oss alla i hela vårt kära Sverige, där vi alla bör kunna känna oss hemma och trygga!