2024-01-22

Årets första ärtmiddag 18 januari 2024

Foto: Kenth Allansson
Foto: Kenth Allansson
28 gillesbröder hade trotsat vädrets makter och samlats i Smålandsstugan den 18 januari till årets första ärtmiddag.
Under måltiden anförde Sven Wallerstedt och Rune Fredriksson snapsvisorna.

Efter maten fick vi en intressant presentation av Lisbeth Rodin, ordförande i Göteborgsregionens Släktforskarförening.

Lisbeth berättade mycket trevligt och inspirerande om släktforskningens grunder, hur man kommer igång och visade olika vägar att fördjupa sig.

Vi fick också lära oss om hur DNA-teknik kan användas och de möjligheter och risker det innebär.

Flera av oss hade redan släktforskat och vi gick därifrån med värdefulla tips och inspiration till att fortsätta.

Ärtsoppan och kökspersonalens service fick högsta betyg. Kvällen avslutades traditionsenligt med Smålandssången.

/Kenth Jendhammar