2024-05-11

Tisdagsträff Chalmerska Huset den 7 maj 2024.

Smålands Gilles traditionella studiebesök blev i år Chalmerska Huset på Södra Hamngatan. Vi var 23 deltagare som träffades den 7:e maj för en rundvandring och förevisning av detta hus.

Chalmerska Huset uppfördes av William Chalmers och han flyttade in i huset 1808. William blev en förmögen man genom sitt arbete som superkargör på Ostindiska Kompaniet och hans förmögenhet ligger bakom bildandet av såväl Chalmers Tekniska Högskola som Sahlgrenska Sjukhuset genom den förmögenhet som han efterlämnade vid sin död.

Daniel Rydeståle, intendent på Chalmerska Huset, berättande på ett fängslande sätt om tillkomsten av huset, dess utveckling under 200 år, om ägarna under denna tid och dess betydelse för Göteborg. Ett spännande föredrag som gav en bild av en viktig period i Göteborgs historia. En rundvandring i dessa lokaler, som rymmer mycket historia, avslutades i den gamla bankfackslokalen.

Träffen avslutades med lunch på The Golden Days i Frimurarehuset som ligger lite längre ner på Södra Hamngatan och som uppfördes vid samma tid som Chalmerska Huset.

/Kenth Allansson