2024-02-24

Ärtmiddag 22 februari

Lars Persson berättar om Dalslandsgille
Ett 30-tal gillesmedlemmar hade samlats till vårens sista ärtmiddag. Nästa torsdagsträff den 18 april kommer det nämligen att serveras isterband med stuvad potatis. 

Som vanligt anförde Sven Wallerstedt snapsvisorna, denna gången med god hjälp av Bengt Gustafsson.

Vår nye medlem Louis Nicolin presenterade sig och fick sin Gillesnål. Louis berättade bland annat varmt om sin småländska anknytning – Grännaskolan och om en lång karriär i bankvärlden.

Till kaffet berättade Lars Persson, ordförande i Dalslandsgillet, mycket trevligt hur Dalslandsgillet hade växt fram och om turerna innan Dalslandsstugan hade funnit sin plats i Slottsskogen. Vi kunde konstatera våra båda gillen i mångt och mycket hade likartad verksamhet och stod inför liknande utmaningar. Därför finns det goda skäl att hålla kontakten och pröva möjligheter till samarbete i framtiden.

Kvällen avslutades traditionsenligt med att köks- och serveringspersonalen avtackades och tilldelades
högsta betyg innan vi sjöng Smålandssången.

/Kenth Jendhammar

2024-01-22

Årets första ärtmiddag 18 januari 2024

Foto: Kenth Allansson
Foto: Kenth Allansson
28 gillesbröder hade trotsat vädrets makter och samlats i Smålandsstugan den 18 januari till årets första ärtmiddag.
Under måltiden anförde Sven Wallerstedt och Rune Fredriksson snapsvisorna.

Efter maten fick vi en intressant presentation av Lisbeth Rodin, ordförande i Göteborgsregionens Släktforskarförening.

Lisbeth berättade mycket trevligt och inspirerande om släktforskningens grunder, hur man kommer igång och visade olika vägar att fördjupa sig.

Vi fick också lära oss om hur DNA-teknik kan användas och de möjligheter och risker det innebär.

Flera av oss hade redan släktforskat och vi gick därifrån med värdefulla tips och inspiration till att fortsätta.

Ärtsoppan och kökspersonalens service fick högsta betyg. Kvällen avslutades traditionsenligt med Smålandssången.

/Kenth Jendhammar

2023-06-07

Nationaldagstal 2023

Från Sven Wallerstedt:

Bästa Gillesdeltagare,

Här kommer nu årets högtidstal vid nationaldagen. Tyvärr hade jag fått förhinder och kunde inte själv medverka denna fina soliga söndag, men Allan Andersson åtog sig att framföra talet, vilket tacksamt mottogs av åhörarna. Möjligen frågade sig några i publiken varför talet inte innehöll något om den 6/6 för 500 år sedan, då Gustav Eriksson valdes till Sveriges kung. Skälet är enkelt. Själva valet av Gustav har tidigare inte nämnts av historikerna som en särskilt viktig händelse i Sverige, som motiv för ett särskilt firande. Men för drygt 100 år sedan lyftes den 6 juni fram som en dag som passade vid firande av den svenska flaggan, vilket bland annat påtalats i vår Årsbok 2010

Här följer talet:

Nationaldagen 6 juni 2023

Det har länge varit en oskriven regel att inte tala illa om vissa folkgrupper. Det kan dock vara OK att hävda att en viss opassande livsstil är överrepresenterad inom vissa etniska grupper, t.ex. att klanbeteenden och s.k. hedersrelaterad brottslighet är vanliga i vissa delar av Europa. Det är dock viktigt att alltid undvika generaliseringar. Det som gäller för gruppen behöver ju inte karaktärisera individen.