2024-02-24

Ärtmiddag 22 februari

Lars Persson berättar om Dalslandsgille
Ett 30-tal gillesmedlemmar hade samlats till vårens sista ärtmiddag. Nästa torsdagsträff den 18 april kommer det nämligen att serveras isterband med stuvad potatis. 

Som vanligt anförde Sven Wallerstedt snapsvisorna, denna gången med god hjälp av Bengt Gustafsson.

Vår nye medlem Louis Nicolin presenterade sig och fick sin Gillesnål. Louis berättade bland annat varmt om sin småländska anknytning – Grännaskolan och om en lång karriär i bankvärlden.

Till kaffet berättade Lars Persson, ordförande i Dalslandsgillet, mycket trevligt hur Dalslandsgillet hade växt fram och om turerna innan Dalslandsstugan hade funnit sin plats i Slottsskogen. Vi kunde konstatera våra båda gillen i mångt och mycket hade likartad verksamhet och stod inför liknande utmaningar. Därför finns det goda skäl att hålla kontakten och pröva möjligheter till samarbete i framtiden.

Kvällen avslutades traditionsenligt med att köks- och serveringspersonalen avtackades och tilldelades
högsta betyg innan vi sjöng Smålandssången.

/Kenth Jendhammar